سیتم ترکیبیMED/MVC-ZLD

سیتم ترکیبیMED/MVC-ZLD

این تکنولوژی از تبخیرکننده و کریستالایزر برای جدا کردن املاح استفاده می کند . در سیستم ZLD ، سه تکنولوژی باهم ترکیب می شوند . در ابتدا آب شئر به تبخیرکننده وارد میشود و پس از تغلیظ شدن وارد کریستالایزر شده و ذرات جامد به صورت کریستال در آب غوطه ور می شوند.

پساب خروجی از کریستالایزر ، وارد سانتریفیوز شده نمک خشک با رطوبت بسیار پایین تولید می شود

ماژلار

ماژولار بودن و نگهداری آسان از مزایای اساسی سیستم آب شیرین کن است

mre
در تاریخ 2 دسامبر 2019