چشم انداز

شرکت دانش بنیان علم گستران صتعت آرتا ، قصد دارد در افق1400،شرکتی سرآمد در حوزه ی انرژی و همچنین طراحی و تولید آب شیرین کن ها حرارتی در سراسر ایران و منطقه، منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی باشد

حفظ محیط زیست و همگام شدن با آخرین دستاوردهای تکنولوژی از جمله اهداف همیشگی شرکت می باشد.

شرکت دانش بنیان علم گستران صنعت آرتا